NBP przepytał ekonomistów Tak widzą polskie stopy procentowe, inflację i PKB

jak obniżyć inflację

Z inflacją „walczono”, jak walczą klauni w cyrku. Przedpłat dostałem po kilku latach użytkowania trzy razy więcej, niż wynosiła cena zakupu. W ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu wielkiej inflacji, też chyba co nieco zarobiłem lub wyszedłem na tyle samo, ale raczej nie straciłem.

NBP rzuca nowe światło na inflację. W tych statystykach dalej spada

Rząd Leszka Millera ostro zwarł się z Leszkiem Balcerowiczem, który objął kierownictwo NBP po Hannie Gronkiewicz-Waltz. Sytuacja w finansach publicznych stała się fatalna, rząd AWS zostawił po sobie słynną budżetową dziurę Bauca. Nowy prezes NBP, chcąc zmusić koalicję SLD-PSL do niezbędnych reform, zastosował drakońską kurację – drastycznie podniósł stopy procentowe. Polska gospodarka źle zniosła ten zimny prysznic. PKB wzrósł zaledwie o 0,7 proc., mniej niż w najbardziej kryzysowym 2009 r.

  1. Tworząc treści, trzymamy się wysokich standardów redakcyjnych i dbamy o obiektywne podejście do omawianych produktów.
  2. – W teorii co do zasady to domena NBP, ale rząd również może się do tego walnie przyczynić.
  3. Najpierw PSL, a potem szef Samoobrony Andrzej Lepper usiłowali wprowadzić zmiany do ustawy o NBP.
  4. Rasmus Andersen, europoseł niemieckiej Partii Zielonych, zauważył, że skoro tak, to jastrzębia polityka EBC niewiele da.
  5. Zawartość koszyka zależy od wyborów konsumenckich osób na danym obszarze – stąd różnice w zawartości koszyków.

Stopy procentowe – narzędzie hamowania inflacji

jak obniżyć inflację

Ale nawet w tym scenariuszu trzeba podkreślić, że przyczyna redukowania inflacji przez podatki nie wynika wprost z pozytywnego wpływu podatków na zmniejszenie inflacji, lecz z pozytywnego wpływu https://www.forexeconomic.net/ redukcji prasy drukarskiej. Większość ekonomistów zgadza się, że umiarkowany wzrost cen jest korzystny dla gospodarki rynkowej. Mówiąc najprościej – wysoka inflacja oznacza drożyznę.

Wreszcie schłodzenie w kluczowym obszarze dla RPP. Warunek do cięcia stóp

Weźmy przykład, aby zobrazować działanie GUS. Jeśli większość gospodarstw domowych wydaje znacznie więcej pieniędzy na prąd niż na świeże warzywa, wówczas wzrost cen energii elektrycznej wpłynie bardziej na ogólny wzrost cen niż porównywalny wzrost cen warzyw. W chwili obecnej ekonomiści z GUS mają więcej informacji na wyciągnięcie ręki, niż w poprzednich dekadach. Wstępne dane uzyskują zarówno od sieci handlowych, ale także pozyskując ceny ze sklepów internetowych, czy badając nośniki energii pod względem ceny rynkowej.

Stopy powinny iść w górę

Inflacja to wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem inflacji jest spadek siły nabywczej pieniądza. Rząd powinien też dołożyć wszelkich starań, by nie dolewać już oliwy do inflacyjnego ognia. Nie powinien wprowadzać żadnych nowych transferów dla ludności czy obniżek podatków podnoszących dochody, bo to potęguje popyt konsumpcyjny. – Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłaby rezygnacja z Polskiego Ładu, a przynajmniej odłożenie go na dłuższy czas – radzi. Rasmus Andersen, europoseł niemieckiej Partii Zielonych, zauważył, że skoro tak, to jastrzębia polityka EBC niewiele da.

Pozytywny trend cenowy w Europie się odwrócił. Tak wypada Polska na tle innych krajów

Wcześniejsze analizy zdawały się również to pokazywać. Wzrost deficytu budżetowego zwiększa inflację, szczególnie przy słabszych rynkach finansowych i mniejszej niezależności banku centralnego. Przede wszystkim warto trzymać swoje oszczędności na wysoko oprocentowanym koncie bankowym, lokacie lub zainwestować w obligacje.

W istotności dorównują jej dwa parametry – PKB oraz PKB per capita. Warto wobec tego wiedzieć, co ona tak naprawdę mierzy oraz jakie mogą być zastrzeżenia co do zastosowanej metodologii. Zdaniem ekspertów najbliższe lata również upłyną pod znakiem podwyższonej inflacji. Piotr Bujak z PKO BP wskazywał na antenie Polskiego https://www.forexpulse.info/ Radia 24, że jej kresem może być dopiero przełom 2023 i 2024 r. – W dłuższej perspektywie inwestycje mogą stanowić parasol ochronny. O zbudowanie odpowiedniego miksu energetycznego z udziałem OZE i atomu, z silnym oparciem na krajowych zasobach, w tym zwłaszcza tych traktowanych jako przyjazne środowisku.

jak obniżyć inflację

Lepszym rozwiązaniem byłoby podnoszenie emerytury o równą wysokość w ciągu 12 miesięcy. Najlepiej w oparciu o mechanizm zmniejszający podwyżki przy podwyższonej inflacji i zwiększający je przy niskim wskaźniku. Najświeższy przykład okładania inflacji na oślep, raz pałą, raz piąchą, nadszedł właśnie z Mjanma, czyli państwa zwanego kilka dekad temu Birmą. Po obaleniu trzy lata temu prawowitego rządu przez juntę generałów kraj jest w stanie wojny domowej, głównie na tle etnicznym, gospodarka skurczyła się od 2019 r. Jednocześnie wskaźnik rocznego wzrostu cen inflacji przekroczył 30 proc., choć wcześniej kołatał w okolicach 10 proc. Są wielkie połacie bardzo biednego kraju, gdzie najważniejszy towar, tj.

Wkrótce było już tak strasznie, że nie tylko gospodarka, ale i strach stracił moc. Najważniejsze, że trafiliśmy na najlepszy czas, bowiem nieoczekiwanym skutkiem fanaberii ekonomicznych Nixona było zwycięstwo myśli rodem z Chicago zwanej neoliberalizmem. To jego zasadom zawdzięczamy przejście od biedy do względnej pomyślności. Na taki zwrot losu mieszkańcy Mjanma mogą czekać jeszcze bardzo długo, ale życzyć im tego trzeba z całych sił. Wiele banków centralnych powinno ostrzej pilnować, co się dzieje na świecie – bo obecna niska inflacja i w USA, i w Europie, i w Polsce może łatwo okazać się tylko bardziej lub mniej krótkotrwałym epizodem. A po niej na nowo może powrócić zmora inflacji, zahibernowana dziś w górach zmrożonego pieniądza rezer­wowego.

Demonstracja to efekt inicjatywy ponad 100 organizacji obywatelskich. Przypuszczają oni, że “znaczna zmiana w sposobie komunikacji ze strony RPP zwiększyłaby szansę na umocnienie złotego”. “(…), konieczny byłby zwrot w komunikacji RPP o 180 stopni – odejście od sygnalizowania obaw przed umocnieniem złotego w kierunku sygnalizowania preferencji dla silnej waluty” – zaznaczyli. Stopy procentowe w Polsce podwyższano w październiku i listopadzie. Referencyjna stopa procentowa poszła w górę łącznie o 115 punktów bazowych do 1,25 procent.

Prof. Rosati, który w tym właśnie czasie był członkiem RPP, uważa, że rada mocno przesadziła. On sam głosował przeciwko tak dużym podwyżkom stóp. Zaliczany był do gołębi, które próbują pomagać lewicowemu rządowi. – Ceny zdusiliśmy o wiele bardziej, niż nas do tego obligował cel inflacyjny – twierdzi Dariusz Rosati. Ekonomiści zwrócili również uwagę na notowania polskiego złotego. Konflikt zbrojny spowodował gwałtowny wzrost cen energii i żywności, co dodatkowo zaostrzyło inflację, zwłaszcza w krajach o niższych dochodach – takich jak Polska.

W czasie rosnącej inflacji jest jednak kilka sposobów, by nie tyle nie stracić swoich pieniędzy, ale nawet zarobić. Oczywiście w alternatywnym dla tradycyjnych lokat scenariuszu pojawia się większe ryzyko. Dzisiaj, po latach, Dariusz Rosati jest skłonny trochę racji w tym sporze przyznać Grzegorzowi Kołodce. – https://www.investdoors.info/ Miał pretensje do pani prezes, że niezbyt skutecznie walczy ze wzrostem cen, zbyt wysokie stopy były tego konsekwencją – przypomina Rosati. Stabilności złotego nie służył bowiem fakt, że każdego dnia, według określonego algorytmu, NBP dewaluował złotego, co napędzało ceny, ze wzrostem których NBP ma walczyć.

Zajmuję się tematyką finansową — w prosty, przystępny sposób wyjaśniam meandry polskiego prawa, aby pomóc Ci podjąć przemyślane i korzystne decyzje finansowe. Niektóre przyczyny inflacji wynikają z naturalnych zależności rynkowych, inne mają podłoże makroekonomiczne – i wiążą się z nieodpowiedzialną polityką walutową państwa. Lista towarów i usług, które znajdują się w koszyku konsumenckim, czasem się zmienia – ponieważ odzwierciedla prawdziwe wybory konsumentów.

Wydatki sektora publicznego powinny obecnie dalej rosnąć — ale w tempie odrobinę niższym niż inflacja. Prognoza centralna (5,74 proc.) na koniec 2024 r. Jest bardzo bliska bieżącego poziomu stopy referencyjnej NBP, która wynosi 5,75 proc. Stopy zostałyby obniżone o około 0,5 pkt proc., a w 2026 r. Ponadto, je�eli chcemy zadba� o prawid�owy poziom cukru we krwi powinni�my pami�ta� nie tylko o zdrowej zbilansowanej diecie i aktywno�ci fizycznej, wa�na jest te� walka ze stresem i zadbanie o odpowiedni� ilo�� snu. W obni�eniu poziomu cukru we krwi pomo�e zrzucenie zb�dnych kilogram�w.