Rząd ma narzędzia, by walczyć z inflacją, ale to może być polityczne samobójstwo

jak obniżyć inflację

Rząd nie działa więc pod ramię z NBP, a przeciwko niemu” – czytamy w money.pl. Aby zatrzymać społeczne niezadowolenie, musi podjąć działania, które zatrzymają wzrost cen. Nie można powiedzieć, że niczego nie robi, ale ekonomiści ostrzegają, że swoimi działaniami może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Przykładem jest planowane wprowadzenie stawki 0 proc. Wczoraj pisaliśmy, że obniży to ceny w niewielkim stopniu i tylko pod warunkiem, że niższy VAT naprawdę zostanie zastosowany przez dystrybutorów, a nie wykorzystają obniżki jako sposoby na zrekompensowanie sobie strat. Gdy preferencyjna stawka przestanie obowiązywać, ceny żywności mogą pójść w górę.

Zaakceptować plastikowy pieniądz

jak obniżyć inflację

W wielu krajach zawczasu zaczęto wypełniać „pod korek” magazyny gazu przed sezonem zimowym. Przygotowano także rozporządzenia kładące nacisk na oszczędzanie energii przez firmy i obywateli. Podsumowując, choć inflacja w Polsce zaczęła maleć, nadal warto zachować https://www.forexeconomic.net/ ostrożność i śledzić zmieniające się wskaźniki gospodarcze. Spadająca inflacja może dawać możliwości inwestycyjne, takie jak wysoko oprocentowane lokaty czy kredyty hipoteczne, ale warto uwzględnić czynniki, które mogą wpłynąć na jej wzrost w przyszłości.

jak obniżyć inflację

Producent popularnego napoju nic sobie nie robi z inflacji. Przez 32 lata nie podniósł cen

Inflacja ma się zmniejszyć do 5% na zakończenie 2024 roku oraz do 3,6% na koniec 2025 roku. W prognozach budżetowych na rok 2023 przewidziano natomiast, że średnioroczna inflacja w ujęciu rocznym wyniesie 9,8%. Inflacja jest jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych. Warto więc wiedzieć co wpływa na jej https://www.forexpulse.info/ kształt i jak naprawdę jest liczony ten parametr. – Korekta Polskiego Ładu to kolejny czynnik proinflacyjny, który będzie przekładał się na więcej pieniędzy przeznaczonych na konsumpcję. Jeśli chcemy walczyć z inflacją, to wprowadzanie takich rozwiązań jest kontrskuteczne – mówi z kolei Kamil Sobolewski.

Chiny liczą na utrzymanie dobrej dynamiki PKB w 2019 roku

Wydaje się zatem, że teoretycznie najbardziej prawdopodobny efekt anty-inflacyjny wyższych podatków mógłby wynikać z pierwszego czynnika, a więc kontrfaktycznej redukcji monetyzacji długu na potrzeby budżetu państwa. Jeśli rząd już założył wydawanie pieniędzy, to pozyskiwanie ich podatkami nie wywołuje inflacji w przeciwieństwie do ich „dodruku”. Efekt ten byłby tym mocniejszy, im większy jest bazowy dług publiczny i im bardziej bank centralny jest zależny od polityki rządowej. Pierwszy czynnik polega na tym, że zmniejsza się ekspansja pieniądza i kredytu w gospodarce. Te zmienne są przede wszystkim zdominowane przez politykę monetarną.

Jak wzrosła podaż pieniądza

Jak zauważają analitycy z mBank Research, inflacja bazowa (z wyłączeniem cen żywności i energii) przyspieszyła do 11-11,1 proc., jednak “rozpędzenie powoli opada”. Niestety najbardziej tracą na tym najbiedniejsi – ponieważ to dla nich wzrost cen podstawowych produktów jest najbardziej odczuwalny. Jeśli ktoś nie dysponuje dobrze zabezpieczonymi oszczędnościami, a do tego może zostać w każdej chwili zwolniony – z dnia na dzień może znaleźć się w bardzo trudnym położeniu. Jednak gdy inflacja przekracza 5% w skali roku, wzrost cen jest już odczuwalny dla dużej części społeczeństwa – i prowadzi do gospodarczej stagnacji. W każdym kraju wskaźnik inflacji liczy się nieco inaczej – wszystkie pomiary muszą jednak używać metodologii ustandaryzowanej przez ONZ.

Inwestycje w automatyzację i cyfryzację pozwolą dodatkowo zwiększyć efektywność, co pozwoli tak na obniżenie części kosztów, jak i pewne podwyżki wynagrodzeń – ocenia Piotr Soroczyński. Tymczasem rząd planuje również stymulację gospodarki poprzez obniżenie podatków, wynikające z korekty Polskiego Ładu. Do tego polityka podatkowa powinna zostać zreformowana, ale w taki sposób, aby nie uderzyło to w najbiedniejszych. Zdaniem Jana Zygmuntowskiego należy wprowadzić choćby trzeci próg podatkowy dla najbogatszych lub nałożyć dodatkowe podatki na dobra luksusowe.

W dłuższym horyzoncie czasowym cele rządu i NBP są takie same – stabilna waluta służy przecież ludziom i gospodarce. Na krótką metę jednak w relacje Ministerstwa Finansów oraz banku centralnego wpisany jest konflikt. Wybucha wtedy, gdy wyższe stopy chłodzą gospodarkę, gaszą wzrost i powodują utratę popularności ekipy rządzącej.

W zasadzie mo�e to by� ka�da umiarkowana aktywno�� fizyczna, taka jak cho�by szybkie chodzenie, bieganie, jazda na rowerze, taniec, w�dr�wki piesze czy p�ywanie. Najwa�niejsze oznaki wysokiego poziomu cukru we krwi, czyli hiperglikemii to uczucie silnego pragnienia, kt�re utrzymuje si� mimo, �e sporo pijemy oraz powi�zana z tym konieczno�� cz�stego chodzenia do toalety (wielomocz). Kolejne objawy to sucho�� w ustach, uczucie zm�czenia, os�abienie, dyskomfort i rozdra�nienie, a tak�e k�opoty z widzeniem (rozmazany obraz). Hiperglikemia to jedna z oznak cukrzycy, ci�kiej choroby metabolicznej, kt�ra dos�ownie rujnuje organizm lub stanu przedcukrzycowego. Sprzedawca telefonów komórkowych mający w mieście Mandalay trzy sklepy z tym towarem, postanowił więc dać swym pracownikom podwyżki. Wywołało to euforyczną reakcję jego rodaków na Facebooku.

Nowa kontrybucja fiskalna miałaby sprawić, że poprawia się klimat do inwestowania np. W wyniku oczekiwanego wzrostu przychodów lub potencjalnych zysków. Do jakiego stopnia nakładanie nowych obciążeń fiskalnych miałoby sprawić, że coś takiego nastąpi? To chyba również lepiej zostawić wyobraźni Czytelnika. Szczególnie, że nowe kontrybucje fiskalne są zazwyczaj redystrybucyjne i zmniejszają przez to możliwości do poszerzania oszczędności-inwestycji w gospodarce. Państwo musi także ograniczyć swoje wydatki i prowadzić bardziej zrównoważoną politykę monetarną (najgorszym sposobem na walkę z inflacją jest dodrukowywanie pieniądza, co prowadzi do jeszcze większego spadku jego wartości).

  1. To oznacza, że pieniądz stał się zbyt tani, co może prowadzić do powstawania bąbli spekulacyjnych, np.
  2. Prof. Rosati, który w tym właśnie czasie był członkiem RPP, uważa, że rada mocno przesadziła.
  3. W obecnej sytuacji warto choćby powrócić do emisji dla zagranicy, bo tak pozyskane środki walutowe, wymienione na rynku, umacniałyby złotego – wskazuje ekonomista KIG.

I nagle szacunki wartości firm i szans ich wzrostu zostały zrewidowane, bańka pękła, na giełdach zapanowała bessa, w gospodarce kryzys. Jednak nawet tak doniosłe jak ten kongres wydarzenie, nie było w stanie zepchnąć na margines szczególnie gorącego w naszym kraju tematu, jakim jest szybko rosnąca inflacja. Wg najnowszych danych GUS, w kwietniu 2022 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 12,4 proc. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku.

Nie przystaje do priorytetu walki z inflacją przy chęci powstrzymania załamania gospodarczego. Mechanizmy indeksacyjne warto w miarę możliwości ograniczyć – ocenia Kamil Sobolewski. Podniesienie stóp procentowych nie rozwiąże problemu inflacji. Utrudni to zwiększenie jej podaży, ponieważ inwestowanie nie będzie możliwe. Rada Polityki Pieniężnej od kilku miesięcy podnosi stopy procentowe. Będziemy to robić nadal, aż osiągniemy pewność, że inflacja trwale się obniży.

Trzeba jednak pamiętać, że bardzo rzadko są to aż tak wysokie podwyżki – wzrost wynagrodzeń przede wszystkim wynika ze zmian miejsca pracy na lepiej płatne w innej firmie, a często i w innej branży. To nie jest tak, że gdy widzimy wzrost średniej płacy o 14 proc., to wszystkim płace wzrosły 14 proc. I równocześnie z tym powinny iść podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Zwłaszcza że wkrótce mamy też przecież w planie korektę Polskiego Ładu obniżającą podatki – tłumaczy Piotr Soroczyński. – Wynikający z ustawy wzrost pensji minimalnej w 2022 r.

Jeśli jest zbyt drogi, trudno go będzie zwrócić. Niektórzy w ogóle zrezygnują z modernizacji i powiększania mocy produkcyjnych. Będą też tacy, którzy zamiast inwestować, zaniosą wolne środki do banku, bo uznają, że na lokatach zarobią więcej i bez ryzyka. Skąd wiadomo, kiedy pieniędzy robi się za dużo? – Zwykle wiadomo dopiero po fakcie, bo tego dokładnie zmierzyć się nie da – twierdzi prof. Dariusz Rosati, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

W efekcie główna stopa procentowa w USA to już 4 proc., czyli tyle, ile jesienią 2007 r. Do poziomów zbliżonych do proc., znanych z lat 80., jeszcze sporo brakuje, ale prezes Fed Jerome Powell po czwartej z rzędu podwyżce o 0,75 pkt proc. Fed zamierza zdusić inflację, która już pod koniec zeszłego roku przekroczyła 7 proc., a po wybuchu wojny w Ukrainie, za sprawą podwyżek cen paliw i energii, przyspieszyła do ponad 9 proc. Od tego czasu nieco wyhamowała – do 8,2 proc.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało siedem osób, podejrzewanych o oszukanie ponad 6 tysięcy klientów poprzez fałszywe sklepy internetowe. “Sprawcy założyli profesjonalnie wyglądające sklepy internetowe za których pośrednictwem oferowali do sprzedaży oryginalne markowe perfumy oraz urządzenia elektroniczne” – informuje polska policja. https://www.forexrobotron.info/ Kolonie, obozy i campy pod patronatem popularnych w internecie twórców nie tracą na popularności, choć za tygodniowy wyjazd trzeba zapłacić blisko 3 tysiące złotych. Dzieci mogą nauczyć się między innymi tańców popularnych na platformie TikTok czy zrobić sobie zdjęcie z gwiazdą. Ale specjaliści nie są zachwyceni takim spędzaniem wolnego czasu.